Miljøprojekter, 52, 1983

Frederiksundersøgelse

01-01-1983

Undersøgelsen af nedsivningsanlægget ved Frederiks blev påbegyndt af Miljøstyrelsen i maj 1975, fordi man ønskede at få et bedre kendskab til følgerne af udledning af spildevand til jordmediet.

Læs publikation