Miljøprojekter, 45, 1983

Fotokemisk luftforurening

01-01-1983Den foreliggende rapport giver en samlet redegørelse for fænomenet fotokemisk luftforurening; den indeholder en gennemgang af danske og udenlandske undersøgelser af forureningsniveauer og skadevirkninger samt en diskussion af de forskellige muligheder for bekæmpelse. Det såkaldte Fotokemiprojekt havde som primært formål at udvikle en metode til monitering af ozon ved hjælp af bladskader på tobaksplanter. Dette havde været prøvet før, men det nye var, at man målte bladskaderne med en objektiv metode (TV-scanning) og satte resultaterne i relation til resultater af fysisk kemiske målinger. Projektet havde som sekundært formål at vurdere oxonforureningen i København og i et mere landligt område (Risø). Endelig blev det forsøgt at fastslå, hvor den observerede ozon stammede fra - om der var tale om lokal fotokemisk luftforurening, gennembrud fra stratosfæren, eller langtransport. Det såkaldte Afgrødeprojekt havde som primært formål at vurdere ozonskader på danske nytteplanter. Desuden undersøgtes virkningen af samtidig påvirkning af ozon og svovldioxid.Læs publikation