Affald, 1983

Branchefortegnelse for kemikalieaffald

01-01-1983

Branchefortegnelsens opbygning: Brancheindex. Navneregister. D.S.-koderegister. Kap. 5-koderegister. Affaldsoversigt. Risikobeskrivelser.

Læs publikation