Miljøprojekter, 48, 1983

Blyforurening omkring flugtskydningsbaner

01-01-1983Der sælges ca. 11,5 millioner lerduer årligt. Idet forbruget af skud pr. due sættes til 1,3 giver dette et årligt forbrug på 15 mill. patroner. Med en gennemsnitsladning på 30 g bly giver dette et årligt blyforbrug på ca. 450 t bly. Forbruget af denne blymængde sker på baner, der er få og små i forhold til det område, der modtager nedslag af blyhagl fra jagt, hvortil forbruget er af lignende størrelse. Der må derfor forventes langt højere belastninger af blyhagl på og omkring skydebaner end på jagtarealer. Dette har ført til forbud mod flugtskydning ud over vådområder, idet der her af risiko for, at vandfugle ved konsumering af haglene udsættes for blyforgiftning. Belastningen på tørbund giver imidlertid også anledning til bekymring ikke mindst hvor nedslagsområderne er dyrkningsjord (udnyttet eller potentielt), eller områder hvor nedsivning til grundvand finder sted. Denne belastning kan iøvrigt ventes at stige med ophør af skydning over vådområder. Eftersom metallisk bly ikke findes naturligt, og eftersom omsætningsprodukterne vil medføre unaturligt høje koncentrationer af blyforbindelser i nedslagsområderne, er der i egentligste forstand tale om en forurening, tilmed med giftige stoffer. Denne blyforurenings omfang og karakter, omsætningens forløb samt omsætningsprodukternes skæbne er hovedemnerne for denne rapport.Læs publikation