Miljøbeskyttelse, generelt, 1983

Årsberetning 1982

01-01-1983Det er formålet med miljøkreditrådets årsberetning for 1982 at redegøre for de sager, som rådet har behandlet i henhold til lov om miljøstøtte (lov nr. 606 af 23. december 1980). Årsberetningen vil herunder gøre rede for den praksis, rådet har lagt til grund ved behandlingen af støtteansøgninger.Læs publikation