Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1982

Vejledning i kommunale indsamlinger af papir og glas fra private husstande

01-01-1982

Formålet med denne vejledning er at give de kommuner, som ønsker at etablere genanvendelsesordninger af papir og glas fra private husstande et arbejdsgrundlag. I vejledningens kapitel 1 er endvidere indarbejdet det stof, som normalt ville blive optaget i et cirkulære i tilknytning til bekendtgørelsen. Ved udarbejdelsen af vejledningen har det været målsætningen, dels at samle en række data af betydning for den praktiske tilrettelæggelse af indsamlingsordninger, dels at beskrive en række kommunale ordninger, som kan blive økonomisk attraktive, eller i det mindste hvile økonomisk i sig selv, for dermed at sikre regelmæssige og permanente indsamlinger. De beskrevne indsamlingsordninger er derfor karakteristiske ved, at der gennem investeringer og erhvervsmæssige tilrettelæggelse og drift tilstræbes en høj produktivitet. Vejledningen viser, at det i tættere bebyggede områder vil være muligt at etablere indsamlingsordninger, der efter en indkøringsperiode på nogle år ville kunne hvile økonomisk i sig selv. Udenlandske erfaringer viser, at der må forventes en indkøringsperiode på ca. 3 år, inden en indssamlingsordning kan anses for at være stabil.

Læs publikation