Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1982

Vejledning i affaldsdeponering

01-01-1982Vejledningen har til formål at angive retningslinier for lokalisering, indretning og drift samt kontrol med alle typer af affaldsdeponeringspladser. Retningslinierne er baseret på erfaringer med, hvad der kræves for en bevarelse af en tilfredsstillende miljøkvalitet omkring lossepladser, fyldpladser og specialdepoter. Den nye vejledning adskiller sig både i omfang og indhold væsentligt fra den tidligere. Der gives i højere grad konkrete anvisninger på, hvorledes affaldsdeponeringspladserne kan anlægges og drives.Læs publikation