Hav, søer, vandløb, 1982

Undersøgelse af fiskesygdomme i felten

01-01-1982Der har siden 1970'erne været en stærkt stigende undersøgelsesaktivitet omkring forekomsten af fiskesygdomme både i Danmark og i andre områder på den nordlige halvkugle. Baggrunden for denne interesse for fiskesygdomme har bl.a. været iagttagelsen af store sygdomshyppigheder i kystområder med stor spildevandstilledning. Der er imidlertid, uanset de uafklarede forhold omkring den eventuelle sammenhæng, betydelig interesse for at få et forbedret kendskab til forekomst og udbredelse af disse sygdomme, såvel af miljømæssige som af fiskerimæssige hensyn.Læs publikation