Farlige stoffer; Miljørapport, 1982

Toksisk shock syndrom og sygdommens eventuelle sammenhæng med brugen af hygiejnetamponer

01-01-1982

Miljøstyrelsen besluttede i foråret 1981 - efter henvendelse fra Forbrugerrådet - at iværksætte en undersøgelse af sammenhængen mellem Toksisk Shock Synsdrom, TSS, og brugen af hygiejnetamponer ved menstruation. Disse undersøgelser vedrører forekomsten af TSS i Danmark, Sverige og USA samt mulige årsager til sygdommens opståen. På denne baggrund er der udført kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af tamponer på det danske marked. Hensigten med undersøgelserne er at skaffe Miljøstyrelsen et vurderingsgrundlag for beslutning om eventuel indførelse af afhjælpende foranstaltninger. Undersøgelsen beskæftiger sig derfor også med, hvordan spørgsmålet er behandlet af de administrative myndigheder i andre lande. Til sidst gives nogle anbefalinger af mulige initiativer.

Læs publikation