Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/1982

Strandrensning 2

01-01-1982Denne vejledning behandler de tekniske og økologiske sider af strandrensning, såvel til brug ved konkrete oprensninger af strande som ved kommunernes udarbejdelse af beredskabsplaner for strandrensning.Læs publikation