Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1982

Støj og lugt fra restaurationer

01-01-1982Der er erfaring for, at restaurationsvirksomhed, diskoteker o.lign. ofte medfører ulemper for de omkringboende, især i form af støj- og lugtgener. Miljøstyrelsen har ved udsendelsen af denne vejledning ønsket at komme en række af disse ulemper i forkøbet, dels ved at beskrive de mest typiske former for ulemper dels ved at angive, hvilke midler der kan tages i brug ved forebyggelse eller afhjælpning af gener.Læs publikation