Farlige stoffer, 1982

Stålhaglpatroner

01-01-1982Fra jagtorganisationers side er spørgsmålet, om blyhagl kan erstattes af andre ladninger, uden at der opstår problemer, blevet rejst. De problemer, der peges på, er alternative hagls ballistiske egenskaber, en række uheldige våbentekniske konsekvenser samt risikoen for øget anskydning af vildt. Disse forhold så man gerne fra Jagtrådets side nærmere belyst og vurderet af en uvildig sagkyndig instans. I rapporten er vurderet blyhaglforbruget i Danmark og patronforbrugets fordeling på flugtskydning og forskellige former for jagt.Læs publikation