Støj, 1982

Overslagsmetode til beregning af vejtrafikstøj

01-01-1982Overslagsmetoden er udarbejdet på grundlag af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj (beskrevet i Vejdirektoratets rapport nr. 23: "Beregningsmodel for vejtrafikstøj", 1981 med henblik på, at det ved hjælp af et meget begrænset antal operationer skulle være muligt, i nogle almindeligt forekommende standardtilfælde, at få svar på spørgsmålene: - Hvor kraftig er støjen omtrentlig ved den nærmeste bolig langs vejen/gaden med de aktuelle trafikforhold? - Hvor tæt på vejen/gaden må fremtidig beboelse ca. anbringes, når støjbelastningen skal holdes under en bestemt støjgrænse?Læs publikation