Luftforurening, 1982

Mellemstore kulfyrede anlæg

01-01-1982I 1980 blev iværksat et projekt med det formål at få foretaget en analyse af de miljømæssige konsekvenser af en øget anvendelse af kul i mellemstore fyringsanlæg. Der blev iværksat følgende delprojekter: 1) Oplagring af kul (Dansk Kedelforening) 2) Emissionsforhold for mellemstore kulfyrede anlæg - en teknisk og økonomisk vurdering (Dansk Kedelforening) 3) Vurdering af mellemstore kulfyrede anlægs bidrag til immission og deposition af gasser og partikulære stoffer (Cowiconsult) 4) Vindtransport af kulstøv (Vindtunnelforsøg) (Skibsteknisk Laboratorium). Nærværende rapport er et sammendrag af de 4 projekter suppleret med forskellige orienterende afsnit og styringsgruppens konklusion.Læs publikation