Måling af vejtrafikstøj

01-01-1982

Denne rapport er en oversættelse af NORDTESTs metode til måling af vejtrafikstøj. Formålet med denne NORDTEST-metode er at give forskrifter for måling af vejtrafikstøjen i åbent terræn samt i og udenfor bygninger. Metoder er først og fremmest anvendelig under måleforhold, hvor der er nødvendigt at minimere - statistiske fejl som følge af varierende køretøjs- eller trafikforhold, eller skiftende atmosfæriske forhold - reflektions- og diffraktionsfejl som følge af valg af mikrofonplacering.

Læs publikation