Farlige stoffer, 1982

Forplantning, miljø og kemiske stoffer

01-01-1982Rapporten indledes med en kortfattet gennemgang af det normale forplantningsforløb. Sårbare faser i forplantningen, fosterdannelsen, tilvæksten og barnets modning beskrives i den hensigt at give en forståelsesmæssig baggrund for en diskussion af miljøbetingede reproduktionsskader. Årsager og mekanismer til fejl i reproduktionsforløbet opregnes, og den hidtidige registrering af fosterskader gennemgås. Nogle almindelige metoder til vurdering af kemiske stoffers reproduktionsskadende virkninger omtales, og der gives en kritik af metodernes anvendelighed som opklarings- og screeningsredskab overfor toksiske stoffer af denne art.Læs publikation