Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1982

Beregning af støj omkring flyvepladser

01-01-1982

Udover støjdata fra de enkelte fly til brug for beregninger af støjbelastningen omkring flyvepladser er der indeholdt en vejledning i indsamlingen og behandlingen af de øvrige beregningsforudsætninger, der er nødvendige for at kunne beregne støjbelastningen omkring en flyveplads. Desuden indeholder publikationen et datamatprogram til beregning af støjbelastningen omkring en flyveplads på grundlag af de ovennævnte beregningsforudsætninger.

Læs publikation