Affald, 1982

Affaldsplanlægningen

01-01-1982I denne redegørelse sammenfattes den stedfundne affaldsplanlægning med henblik på en vurdering af den fremtidige udvikling inden for affaldssektoren. I den foretagne planlægning er indgået en vurdering af omgivelsernes sårbarhed, mens det har været en forudsætning, at kravene til indretning og drift har været i overensstemmelse med en almindelige praksis ved godkendelser. Omgivelsernes sårbarhed afhænger af de fysiske forhold og af arealernes øvrige eller alternative anvendelse. Det er derfor en vigtig del af planlægningen at foretage en afvejning med andre sektorinteresser.Læs publikation