Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Vejledning i affaldsdeponering

  Publiceret 01-01-1982

  Vejledningen har til formål at angive retningslinier for lokalisering, indretning og drift samt kontrol med alle typer af affaldsdeponeringspladser

 • Affaldsplanlægningen

  Publiceret 01-01-1982

  I denne redegørelse sammenfattes den stedfundne affaldsplanlægning med henblik på en vurdering af den fremtidige udvikling inden for affaldssektoren

 • Mikrobiologisk interkalibrering

  Publiceret 01-01-1982

 • Mellemstore kulfyrede anlæg

  Publiceret 01-01-1982

  I 1980 blev iværksat et projekt med det formål at få foretaget en analyse af de miljømæssige konsekvenser af en øget anvendelse af kul i mellemstore f

 • Overslagsmetode til beregning af vejtrafikstøj

  Publiceret 01-01-1982

  Overslagsmetoden er udarbejdet på grundlag af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj (beskrevet i Vejdirektoratets rapport nr

 • Årsberetning 1981

  Publiceret 01-01-1982

  Det er formålet med miljøkreditrådets årsberetning for 1981 at redegøre for de sager, som rådet har behandlet i henhold til lov om miljøstøtte (lov nr

 • Strandrensning 2

  Publiceret 01-01-1982

  Denne vejledning behandler de tekniske og økologiske sider af strandrensning, såvel til brug ved konkrete oprensninger af strande som ved kommunernes

 • Støj og lugt fra restaurationer

  Publiceret 01-01-1982

  Der er erfaring for, at restaurationsvirksomhed, diskoteker o.lign. ofte medfører ulemper for de omkringboende, især i form af støj- og lugtgener

 • Reaktioner på togstøj

  Publiceret 01-01-1982

Søg i arkivet