Støj fra knallerter

01-01-1981Den foreliggende rapport indeholder en analyse af knallertbestandens sammensætning på fabrikater og modeller. Der er ligeledes redegjort for knallertkørernes alder og erhverv. Det er lykkedes at støjmåle 114 knallerter standset i trafikken. Analysen af disse måleresultater har, sammen med de eksisterende data, resulteret i en kortlægning af knallertbestandens støjprofil. Det fremgår af undersøgelsens hovedresultater, at der ikke er nogen model eller noget fabrikat, som i støjmæssig henseende markant skiller sig ud fra de øvrige. Knallerternes støjudsendelse fordeler sig på et meget bredt spektrum, - over 20 dB(A). Der er tendens til, at små knallerter uden gear støjer mindre end gearknallerter, men knallerters støjudsendelse afhænger meget af vedligeholdelsesstandarden. De knallerter, som er forsynet med uoriginalt udstødningssystem eller med konstruktive ændringer eller andre defekter ved motoren, støjer væsentligt mere end gennemsnittet.Læs publikation