Spildevand, 1981

Spildevand

01-01-1981Samtlige kommuner i Danmark har i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens bestemmelser udarbejdet hver sin spildevandsplan, der redegør for status og planlægning inden for denne sektor af miljøbeskyttelsen. Det foreliggende hæfte er en sammenfatning af analyseresultaterne. Formålet er i en let tilgængelig form at skitsere forskellige af de problemstillinger, som må overvejes ved udarbejdelsen af en spildevandsplan, og at redegøre for hovedtrækkende i udviklingen.Læs publikation