Miljøprojekt, 37, 1981

SERR System til emittent- og recipientregistrering

Rapport over et forsøg med at udvikle og afprøve et EDB-baseret system til at lagre, genfinde og behandle miljødata, der vedrører vandløb og søer

01-01-1981

Formålet med forsøgsprojekter har været at udvikle og afprøve et EDB-system til lagring, genfinding og behandling af data, der vedrører vandløb og søer samt spildevandsudløb til sådanne recipienter.

Læs publikation