Miljøprojekter, 33, 1981

Regnvandsundersøgelser

Vallensbæk Søerne 1979-1980 : slutrapport

01-01-1981

Formålet med nærværende undersøgelse har været: - at opstille massebalancer for Vallensbæk søerne for udvalgte stoffer gennem detaljerede målinger af vand- og stoftilførelser, herunder at angive stofophobning - at vurdere søernes tilstand gennem fysiske/kemiske og biologiske målinger - at belyse regnafstrømningens langsigtede effekt ved undersøgelser af ophobning af miljøfremmede stoffer i sediment og biologisk materiale

Læs publikation