Miljøprojekter, 34, 1981

Overfladebehandling 1

01-01-1981Industrielle overfladebehandlingsanlæg medfører ofte forureninger, der i for store koncentrationer kan indvirke på miljøet. Da det på landsplan drejer sig om adskillige virksomheder, har Miljøstyrelsen til hensigt at udsende en vejledning for sådanne anlæg. Miljøstyrelsen har til hensigt at udsende tre miljøprojekter på basis af den know-how TI gennem årene har opnået, inden for den sektor at belyse følgende: - brancekarakterisering - oplysninger om produktionsforhold - oplysninger om anlæggets forurening (emissioner) - oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger - økonomiske forhold ved forureningsbekæmpelse - kontrolforanstaltninger Nærværende miljøprojekt er det 1. af disse projekter.Læs publikation