Vandforsyning, 2001

Normalregulativ for kommunale vandforsyninger

01-01-1981

Regulativet indeholder bestemmelser vedr. drikkevand, såsom - hvem har ret til forsyning med vand - ledningsforhold og ledningsafgifter - installationer - vandmålere - vandtryk - takster

Læs publikation