Miljøprojekter, 35, 1981

Mulige miljøeffekter af nuværende og fremtidige driv- og opløsningsmidler til aerosolbeholdere

01-01-1981

Sammendrag: Efter nogle indledende afsnit forklares ozonlagets rolle som filter for solens udstråling, og de miljøproblemer, som en reduktion i ozonlaget vil kunne medføre, gennemgås og diskuteres; i forbindelse med dette diskuteres også den photokemiske luftforurening, som ofte fejlagtigt inddrages i ozonskjoldproblematikken. Dernæst behandles den dynamiske opførsel af ozon i stratosfæren, herunder beskrives atmosfærens sammensætning, den globale dannelse og nedbrydning af ozon, og de vigtigste stofgrupper der er involveret i denne dynamik. I afsnit 4 omtales forsøgene på at samle de forskellige experimentelle data i modberegninger, som fører til forudsigelser af den fremtidige virkning af anthropogene stoffer på ozonlaget.

Læs publikation