Miljøstyrelsens behov for mikrobiologisk bistand

01-01-1981

Arbejdsgruppen konstaterer, at Miljøstyrelsen har behov for to forskellige mikrobiologiske laboratoriefunktioner. Den ene vedrører udførelsen af generelle analyser og omfatter hygiejnetilsynet i medfør af gældende bestemmelser. Denne type analyser foretages i stort antal spredt over hele landet og typisk i de kommunale miljø- og levnedsmiddelenheder. For at sikre et ensartet hygiejnetilsyn i overensstemmelse med bestemmelsernes hensigt, har Miljøstyrelsen behov for en koordinerende referencelaboratoriefunktion. Den anden funktion vedrører specielle analyser som typisk udføres på et enkelt eller nogle få laboratorier samt undersøgelses- og udredningsvirksomhed i omgivelseshygiejniske sammenhænge (centrallaboratoriefunktion).

Læs publikation