Miljøbeskyttelse, generelt, 2001

Miljøstøtte og miljøinvesteringer

01-01-1981

Efter miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden i 1974 er det gennem forskellige statslige støtteordninger søgt at lette virksomhedernes tilpasning til strengere miljøkrav. Gennem administrationen af disse støtteordninger har Miljøstyrelsen fået detaillerede oplysninger om størsteparten af de miljøinvesteringer, der er foretaget i industri og landbrug i perioden 1975-80. Miljøstyrelsen har derfor foretaget en analyse af dette materiale med det formål at give en statistisk belysning af støtteordningerne og miljøinvesteringerne samt at belyse miljøinvesteringernes økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.

Læs publikation