Miljøbeskyttelse, generelt, 1981

Miljøbeskyttelse

01-01-1981Beskyttelsen af det ydre miljø har siden 1974, hvor miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft, i det væsentlige været baseret på denne lovs bestemmelser. Loven er på flere områder udtryk for en nyskabelse, og der er derfor fastsat regler for dens revision, som nu er fastlagt til det kommende folketingsår. Blandt andet som grundlag for lovrevisionen indeholder denne redegørelse en beskrivelse af indsatsen i miljøbeskyttelsesarbejdet og de resultater, som loven har været medvirkende årsag til.Læs publikation