Maskinel sortering af husholdningsaffald efter Kværner/Cecchini-teknologien: Et led i fremtidens affaldsbehandlingssystem

Rapport over undersøgelse af Kværner/Cecchini-teknologiens anvendelse til fremstilling af papirfiber, plastgranulat og dyrefoder m.m. af dansk husholdningsaffald: resumerende rapport

01-01-1981

A/S Marius Pedersen og Kværner Brug A/S har etableret et samarbejde om at øge genbrugsgraden af affald fra de danske husholdninger. Mulighederne herfor er belyst ved nærværende undersøgelse baseret på husholdningsaffaldet fra region Fyn. Nærværende rapport sammenfatter projektets baggrund, udførelse og resultater.

Læs publikation