Affald, 1981

Kildesortering - et led i fremtidens renovationssystem?

01-01-1981Denne rapport er et resume af et projekt, der belyser muligheder for en øget genanvendelse af husholdningsaffald gennem en kildesortering.Læs publikation