Farlige stoffer, 1981

Gifte og sundhedsfarlige stoffer

01-01-1981Nærværende redegørelse om det sundhedsmæssige grundlag for lovgivning og administration vedrørende gifte og sundhedsfarlige stoffer i perioden 1960-1980 er blevet til på forfatterens eget initiativ. Lovgivning om gifte og sundhedsfarlige stoffer. Sundhedsmæssige virkninger af gifte og sundhedsfarlige stoffer. Administration af giftlovgivningen. Eksempler på sager om gifte og sundhedsfarlige stoffer. R-sætninger (risikoangivelser). S-sætninger (sikkerhedsforskrifter).Læs publikation