Miljøprojekter, 38, 1981

Forsuringstruede danske søer

01-01-1981Den foreliggende rapport indeholder resultater af godt tre års undersøgelser af den vandkemiske status i nogle hede-, skov- og klitsøer i to områder i Jylland. Den ene er beliggende i Midtjylland 10-20 km syd sydvest for Silkeborg, det andet er i Thy 5-20 km syd-sydvest for HanstholmLæs publikation