Fiskepatologiske og mikrobiologiske undersøgelser i kystnært, marint miljø

01-01-1981

Projektet skal belyse: - vibrio anguillarums betydning som indikator for vandkvaliteten i danske marine områder. - Ulcus-syndromets forekomst i områder med forskellig spildevandsbelastning som grundlag for dets mulige anvendelse i et overvågningssystem for den marine vandkvalitet. - forekomsten af forårssårsygdommen (furunkulose) hos ål i udvalgte fjorde.

Læs publikation