Genanvendelse, 1981

Engangsservice kontra flergangsservice i statslige kantiner

Indikatorsæt

01-01-1981Formålet med nærværende rapport er at undersøge, om der blandt de statslige institutioner med kontorpræg i Københavnsområdet er samfundsmæssige fordele ved at gå fra anvendelsen af éngangsservice over til anvendelsen af flergangsservice. Undersøgelsen omfatter 84 institutioner/afdelinger, hvor der ialt er beskæftiget 13315 ansatte, men undersøgelsen er udført så beregningerne kan anvendes til vurdering af det samme spørgsmål for andre kantiner i både den offentlige og private sektor.Læs publikation