Det hydrologiske Susåprojekt

01-01-1981Et omfattende hydrologisk forskningsprojekt har i den 4 1/2-årige perioden fra juli 1977 til december 1981 fundet sted i Susåens opland til Sjælland. Projektets hovedformål var at forbedre mulighederne for at kunne forudsige konsekvenserne af menskelige indgreb i vandets kredsløb. Denne rapport giver en oversigt over nogle af resultaterne fra det hydrologiske Susåprojekt. En mere detaljeret beskrivelse findes i samlerapporten SUSÅ H A1 og i de 24 temarapporter, der er angivet på omslagets bagside.Læs publikation