Miljøprojekter, 41, 1981

Bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald

01-01-1981Formålet med denne rapport er: - at opgøre olie- og kemikalieaffaldsmængder fordelt på affaldsarter og brancher og kommentere eventuelle afvigelser fra kemikalieaffaldsrapporten og - at beskrive hvorledes reglerne omkring anmeldelse og aflevering af olieaffald og kemikalieaffald efterleves.Læs publikation