Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1981

Afløbskontrol ved særskilt udledning af industrispildevand

01-01-1981Vejledningen omhandler virksomheders egen afløbskontrol inden udledningen til recipient ved særskilt udledning af spildevand fra erhvervsvirksomheder. Vejledningen bygger på det fundamentale princip, at afløbskontrollen skal tilpasses spildevandsudledningens størrelse og forureningens karakter. Principper i vejledningen vil med fordel kunne anvendes ved afledning til kloaknet.Læs publikation