Miljøprojekter, 31, 1980

Undersøgelser over jernudfældning i ældre dybdekalkningsforsøg

01-01-1980Formålet har været at vurdere om kalktilførsel til jorden har fastlagt det tilstedeværende pyritjern. En fastsætning af jern i jorden friholder i væsentlig grad recipienten for okkerLæs publikation