Støj, 1980

Støj fra tunge køretøjer

01-01-1980Arbejdsgruppens rapport indeholder en redegørelse for lastbil- og busparkens sammensætning og kørselsarbejde. De gældende metoder til måling af bilers støjudsendelse er gennemgået og diskuteret, og endelig er målresultaterne for lastbiler og busser fremlagt og kommenteret.Læs publikation