Miljøprojekter, 23, 1980

Reaktioner på vejstøj

01-01-1980Nærværende rapport er en belysning af vejstøjulempernes omfang og fordeling i befolkningen. Rapportens grundlag er en bearbejdning af Socialforskningsinstituttets levevilkårsundersøgelser i 1976.Læs publikation