Miljøprojekter, 22, 1980

Miljøkvaliteten i de indre danske farvande

01-01-1980

Foreliggende rapport er en sammenskrivning af de to baggrundsrapporter: 1. Miljøaktiviteten i de kystnære farvande. 2. Redegørelse for miljøreformens virkninger i de åbne havområder.

Læs publikation