Miljøbeskyttelsesloven i landsbyerne

01-01-1980

<a type="external" href="http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1981/87-503-3599-5/pdf/87-503-3599-5.pdf">87-503-3599-5.pdf</a>

Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af folketingsbeslutning af 31. maj 1978 om styrkelse af kommunernes selvbestemmelsesret over landsbyernes udvikling. Vejledningen tilsigter i overensstemmelse med folketingsbeslutningen særligt at sikre, at der indenfor vejledningens begrænsede område - hovedsagelig tilfælde af miljømæssige gener fra bestående landbrug og andre erhvervsvirksomheder i landsbyerne - tages hensyn til en række særlige forhold i forbindelse med anvendelsen af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, idet det så vidt muligt tilstræbes, at normal erhvervsudøvelse bliver respekteret.