Miljøprojekter, 20, 1980

Menneskets lugtesans anvendt til måling af lugte

01-01-1980Nærværende litteraturgennemgangs formål er på basis af den litteratur, som har været tilgængelig, at give læseren en introduktion til emnet "måling af lugt" samt at beskrive nogle praktiske forudsætninger for at opnå en præcis og reproducerbar lugtbeskrivelse under anvendelse af lugtpaneler.Læs publikation