Luftforurening

Luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker

Delrapport, sæt 3 : Luftkoncentrations- og depositionsbidrag fra 3 kraftvarmeværker. Vurdering af luftkoncentrations- og depostitionsbidrag ved kraftværksudbygning i 1980'erne. Radioaktiv belastning som følge af anvendelse af kul i kraftværker

01-01-1980

Sigtet med 1. rapport er med udgangspunkt i SMHI's (Sveriges Metrologiske og Hydrologiske Institut) beregninger og relevante danske data at give en udredning omkring værkernes bidrag til koncentrationen i luft og depositionen på jord af en række udvalgte komponenter. Beregningerne er gennemført for to eksisterende værker (Amagerværket og Vendsysselværket) og et fiktivt værk placeret i Herning. 2. rapport indeholder en vurdering af mulighederne for, udfra SMHI's beregninger på Amager - og Vendsysselværket og elværkernes udbygningsplaner, at anslå elværkernes bidrag til luftkvalitet og deposition ved udgangen af 1980'erne. 3. rapport er et litteraturstudium af en række udenlandske undersøgelser, der kan danne basis for en vurdering af strålingsrisikoen ved øget anvendelse af kul i danske kraftværker.

Læs publikation