Luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker

Delrapport, sæt 1 : Rapport over Studstrupundersøgelse. Emissionsforhold ved elproduktion i 1980'erne

01-01-1980

Første rapport indeholder praktiske målinger ved kulfyring og fueloliefyring ved Studstrupværket ved Århus i 1979. I anden rapport er samlet de nyeste, tilgængelige oplysninger om udviklingen i kulforbruget på danske kraftværker igennem 1980'erne.

Læs publikation