Miljøprojekter, 26, 1980

Luftforurening i Danmark

01-01-1980

Indeholder kapitlerne: 1. Emmissionsoversigt for Danmark 2. Emissioner fra trafikmidler 3. Luftkvaliteten i Danmark vurderet på basis af foreliggende undersøgelser

Læs publikation