Støj, 1980

Kastrup-katalog

01-01-1980

Kataloget er en oversigt over de tekniske muligheder for at isolere eksisterende boliger mod flystøj. Kataloget består af detailforslag til lydisolerende foranstaltninger af bygningsdele, der normalt forekommer i den eksisterende boligbebyggelse omkring Kastrup Lufthavn. Selv om forslagene er udarbejdet som foranstaltninger mod flystøj, er anvendelsen ikke begrænset til dette område. Kataloget vil også kunne benyttes i forbindelse med isolering mod andre former for ekstern støj (vej- og jernbanestøj).

Læs publikation