Cadmiumforurening

01-01-1980

Redegørelsen er resultatet af et omfattende udredningsarbejde, der blev igangsat i efteråret 1979 på baggrund af en voksende national og international erkendelse af, at cadmium bør betragtes som en meget farlig miljøgift. Cadmium (Cd) er klassificeret som et meget giftigt tungmetal, hvis forurening af naturen er voksende og foruroligende. Det har ingen kendt nødvendig biologisk funktion i organismen, men virker allerede i små mængder skadeligt for lunger, knoglesystem og især for nyrerne. det er ligeledes mistænkt for at kunne være medvirkende årsag til forhøjet blodtryk og kræft.

Læs publikation