Miljøprojekter, 24, 1980

Analyse af spildevandsplaner

01-01-1980Nærværende rapport er resultatet af et udredningsarbejde, som Miljøstyrelsen har iværksat med henblik på at foretage en landsdækkende sammenfletning og ajourføring af data og planer for det kommunale spildevandsområde.Læs publikation